ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

همه ملک های ثبت شده در املاک ویژن297 مورد

حذف فیلترها
ویلایی کد: 347 اصفهان - منطقه ۸ - رباط اول
 • قیمت: 12500000000 تومان
 • متراژ ساخت: 460 متر
 • عمر بنا: 17 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد واحد: 3
 • متراژ زمین: 170 متر
آپارتمان کد: 346 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 5175000000 تومان
 • متراژ: 115 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 345 اصفهان - منطقه۷ - مهر انگیز
 • قیمت: 4275000000 تومان
 • متراژ: 95 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 344 اصفهان - منطقه ۸ - جابر انصاری
 • قیمت: 7000000000 تومان
 • متراژ: 140 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 3
اداری کد: 343 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 3750000000 تومان
 • متراژ: 50 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 342 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 6952000000 تومان
 • متراژ: 158 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 6
آپارتمان کد: 341 اصفهان - منطقه۷ - برازنده
 • قیمت: 5460000000 تومان
 • متراژ: 130 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 3
آپارتمان کد: 340 اصفهان - منطقه۷ - ابوریحان غربی
 • قیمت: 3335000000 تومان
 • متراژ: 115 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: جنوبی شرقی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: هشتم
آپارتمان کد: 339 اصفهان - منطقه۷ - راز گل
 • قیمت: 4320000000 تومان
 • متراژ: 96 متر
 • عمر بنا: 1 سال
 • نورگیری: جنوبی شرقی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: پنجم
آپارتمان کد: 338 اصفهان - منطقه۷ - راز گل
 • قیمت: 3150000000 تومان
 • متراژ: 70 متر
 • عمر بنا: 1 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 1
 • واقع در طبقه: پنجم
آپارتمان کد: 337 اصفهان - منطقه۷ - راز گل
 • قیمت: 4320000000 تومان
 • متراژ: 96 متر
 • عمر بنا: 1 سال
 • نورگیری: جنوبی شرقی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 336 اصفهان - منطقه۱۴ - بلوار ایمان شرقی
 • قیمت: 4500000000 تومان
 • متراژ: 90 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: سوم