ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

لیست آپارتمانها و سوئیت ها237 مورد

حذف فیلترها
آپارتمان کد: 229 اصفهان - منطقه۷ - اشراق شمالی
 • قیمت: 3500000000 تومان
 • متراژ: 98 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: 1
آپارتمان کد: 228 اصفهان - منطقه۱۴ - الهیه
 • قیمت: 4550000000 تومان
 • متراژ: 140 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 227 اصفهان - منطقه۱۴ - الهیه
 • قیمت: 4352000000 تومان
 • متراژ: 136 متر
 • عمر بنا: 7 سال
 • نورگیری: جنوبی غربی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 3
آپارتمان کد: 226 اصفهان - منطقه۷ - آل محمد
 • قیمت: 4500000000 تومان
 • متراژ: 110 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: همکف
آپارتمان کد: 225 اصفهان - منطقه۷ - بلوار ایمان غربی
 • قیمت: 3600000000 تومان
 • متراژ: 120 متر
 • عمر بنا: 12 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 1
آپارتمان کد: 224 اصفهان - منطقه ۸ - شیخ فاِیز
 • قیمت: 4550000000 تومان
 • متراژ: 130 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 223 اصفهان - منطقه ۸ - شیخ فاِیز
 • قیمت: 4550000000 تومان
 • متراژ: 130 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 1
آپارتمان کد: 222 اصفهان - منطقه۷ - هسا
 • قیمت: 3924000000 تومان
 • متراژ: 109 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی غربی شرقی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 221 اصفهان - منطقه۷ - هسا
 • قیمت: 4255000000 تومان
 • متراژ: 115 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی غربی شرقی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 220 اصفهان - منطقه۷ - پرستار
 • قیمت: 3900000000 تومان
 • متراژ: 120 متر
 • عمر بنا: 4 سال
 • نورگیری: جنوبی غربی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 219 اصفهان - منطقه۷ - هسا
 • قیمت: 5270000000 تومان
 • متراژ: 155 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 218 اصفهان - منطقه۷ - هسا
 • قیمت: 5610000000 تومان
 • متراژ: 170 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: چهارم