ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

لیست آپارتمانها و سوئیت ها237 مورد

حذف فیلترها
آپارتمان کد: 336 اصفهان - منطقه۱۴ - بلوار ایمان شرقی
 • قیمت: 4500000000 تومان
 • متراژ: 90 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 335 اصفهان - منطقه۷ - بلوار ایمان غربی
 • قیمت: 7695000000 تومان
 • متراژ: 135 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 334 اصفهان - منطقه۷ - خردمند
 • قیمت: 4200000000 تومان
 • متراژ: 140 متر
 • عمر بنا: 9 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 333 اصفهان - منطقه۷ - خردمند
 • قیمت: 5584500000 تومان
 • متراژ: 153 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 332 اصفهان - منطقه۱۴ - فلاطوری شرقی
 • قیمت: 4200000000 تومان
 • متراژ: 110 متر
 • عمر بنا: 2 سال
 • نورگیری: شمالی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: ششم
آپارتمان کد: 330 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 6656000000 تومان
 • متراژ: 128 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 329 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 6656000000 تومان
 • متراژ: 128 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 328 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 6656000000 تومان
 • متراژ: 128 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: پنجم
آپارتمان کد: 327 اصفهان - منطقه۷ - شهید احمدی
 • قیمت: 3600000000 تومان
 • متراژ: 100 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 326 اصفهان - منطقه۱۴ - ابوریحان شرقی
 • قیمت: 3300000000 تومان
 • متراژ: 109 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 324 اصفهان - منطقه۷ - خردمند
 • قیمت: 2450000000 تومان
 • متراژ: 84 متر
 • عمر بنا: 13 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 323 اصفهان - منطقه۷ - بلوار زیتون
 • قیمت: 4570000000 تومان
 • متراژ: 123 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: سوم