ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

لیست آپارتمانها و سوئیت ها237 مورد

حذف فیلترها
آپارتمان کد: 297 اصفهان - منطقه ۸ - ابونعیم جنوبی
 • قیمت: 3880000000 تومان
 • متراژ: 97 متر
 • عمر بنا: 5 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 296 اصفهان - منطقه۷ - راز گل
 • قیمت: 7990000000 تومان
 • متراژ: 170 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 295 اصفهان - منطقه۷ - استاد شهریار
 • قیمت: 4725000000 تومان
 • متراژ: 135 متر
 • عمر بنا: 2 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 294 اصفهان - منطقه۷ - آل محمد
 • قیمت: 5863000000 تومان
 • متراژ: 143 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 293 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 3500000000 تومان
 • متراژ: 102 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: شمالی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: 4
آپارتمان کد: 292 اصفهان - منطقه۷ - اشراق شمالی
 • قیمت: 4100000000 تومان
 • متراژ: 95 متر
 • عمر بنا: 1 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 291 اصفهان - منطقه۷ - هسا
 • قیمت: 4500000000 تومان
 • متراژ: 125 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 290 اصفهان - منطقه ۱۲ - ملک شهر
 • قیمت: 5888000000 تومان
 • متراژ: 128 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 289 اصفهان - منطقه۷ - پرستار
 • قیمت: 3675000000 تومان
 • متراژ: 105 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی شرقی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 288 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 5300000000 تومان
 • متراژ: 130 متر
 • عمر بنا: 2 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 287 اصفهان - منطقه۷ - خردمند
 • قیمت: 3510000000 تومان
 • متراژ: 135 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 285 اصفهان - منطقه۷ - آل بویه
 • قیمت: 2800000000 تومان
 • متراژ: 92 متر
 • عمر بنا: 4 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: سوم