ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

لیست زمین های مسکونی، تجاری و باغ17 مورد

حذف فیلترها
زمین کد: 162 اصفهان - منطقه۷ - شهرک میلاد
 • قیمت: 7600000000 تومان
 • متراژ: 230 متر
 • نوع زمین:
 • نورگیری: شمالی شرقی
 • عرض زمین: 23 متر
 • طول زمین: 10 متر
زمین کد: 155 اصفهان - منطقه ۱۰ - دشتستان
 • قیمت: 20000000000 تومان
 • متراژ: 260 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: جنوبی
 • عرض زمین: 26 متر
 • طول زمین: 10 متر
زمین کد: 154 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 9471000000 تومان
 • متراژ: 231 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: جنوبی
 • عرض زمین: 22 متر
 • طول زمین: 11 متر
زمین کد: 136 اصفهان - منطقه ۱۰ - پروین
 • قیمت: 5440000000 تومان
 • متراژ: 64 متر
 • نوع زمین: تجاری
 • نورگیری: جنوبی غربی
 • عرض زمین: 8 متر
 • طول زمین: 7 متر
زمین کد: 102 اصفهان - منطقه ۱۲ - شهرک صنعتی امیر کبیر
 • قیمت: 10000000000 تومان
 • متراژ: 1000 متر
 • نوع زمین: تجاری
 • نورگیری: شرقی غربی
 • عرض زمین: 20 متر
 • طول زمین: 50 متر