ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

لیست ملک های ویلایی9 مورد

حذف فیلترها
ویلایی کد: 347 اصفهان - منطقه ۸ - رباط اول
 • قیمت: 12500000000 تومان
 • متراژ ساخت: 460 متر
 • عمر بنا: 17 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد واحد: 3
 • متراژ زمین: 170 متر
ویلایی کد: 167 اصفهان - منطقه ۱۰ - جی
 • قیمت: 17000000000 تومان
 • متراژ ساخت: 400 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد واحد: 4
 • متراژ زمین: 200 متر
ویلایی کد: 161 اصفهان - منطقه۷ - اشراق شمالی
 • قیمت: 20370000000 تومان
 • متراژ ساخت: 485 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی غربی
 • تعداد واحد: 4
 • متراژ زمین: 200 متر
ویلایی کد: 151 اصفهان - منطقه ۸ - رزمندگان
 • قیمت: 7500000000 تومان
 • متراژ ساخت: 250 متر
 • عمر بنا: 22 سال
 • نورگیری: شمالی
 • تعداد واحد: 2
 • متراژ زمین: 180 متر
ویلایی کد: 147 اصفهان - منطقه۷ - شهرک کاوه
 • قیمت: 9200000000 تومان
 • متراژ ساخت: 200 متر
 • عمر بنا: 20 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد واحد: 2
 • متراژ زمین: 250 متر
ویلایی کد: 129 اصفهان - منطقه۷ - اشراق جنوبی
 • قیمت: 3150000000 تومان
 • متراژ ساخت: 160 متر
 • عمر بنا: 20 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد واحد: 2
 • متراژ زمین: 98 متر
ویلایی کد: 109 اصفهان - منطقه۷ - محمد طاهر
 • قیمت: 3450000000 تومان
 • متراژ ساخت: 100 متر
 • عمر بنا: 20 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد واحد: 1
 • تعداد خواب: 2
ویلایی کد: 83 اصفهان - منطقه۷ - اشراق
 • قیمت: 6150000000 تومان
 • متراژ ساخت: 200 متر
 • عمر بنا: 15 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد واحد: 2
 • متراژ زمین: 150 متر
ویلایی کد: 76 اصفهان - منطقه ۸ - استاد شهریار
 • قیمت: 15000000000 تومان
 • متراژ ساخت: 424 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد واحد: 4
 • متراژ زمین: 210 متر