ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

همه ملک های ثبت شده در املاک ویژن266 مورد

حذف فیلترها
آپارتمان کد: 36 اصفهان - منطقه۷ - شهرک میلاد
 • قیمت: 2750000000 تومان
 • متراژ: 107 متر
 • عمر بنا: 9 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 35 اصفهان - منطقه۷ - آزادی
 • قیمت: 2640000000 تومان
 • متراژ: 80 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 34 اصفهان - منطقه۷ - هسا
 • قیمت: 2500000000 تومان
 • متراژ: 78 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 33 اصفهان - منطقه۷ - آزادی
 • قیمت: 3200000000 تومان
 • متراژ: 100 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 30 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 4020000000 تومان
 • متراژ: 122 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: شمالی شرقی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: هفتم
آپارتمان کد: 27 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 3103000000 تومان
 • متراژ: 107 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: شمالی شرقی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 22 اصفهان - منطقه ۸ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 6028000000 تومان
 • متراژ: 137 متر
 • عمر بنا: 1 سال
 • نورگیری: جنوبی شرقی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: پنجم
آپارتمان کد: 20 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 4700000000 تومان
 • متراژ: 160 متر
 • عمر بنا: 1 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 17 اصفهان - منطقه ۸ - جابر انصاری
 • قیمت: 7714000000 تومان
 • متراژ: 133 متر
 • عمر بنا: 2 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 16 اصفهان - منطقه۷ - خردمند
 • قیمت: 4240000000 تومان
 • متراژ: 160 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 15 اصفهان - منطقه۷ - شهرک میلاد
 • قیمت: 3960000000 تومان
 • متراژ: 120 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: پنجم
آپارتمان کد: 4 اصفهان - منطقه۱۴ - گل رز
 • قیمت: 6450000000 تومان
 • متراژ: 150 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: سوم