ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

همه ملک های ثبت شده در املاک ویژن266 مورد

حذف فیلترها
آپارتمان کد: 311 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 9120000000 تومان
 • متراژ: 190 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 310 اصفهان - منطقه۷ - برازنده
 • قیمت: 4100000000 تومان
 • متراژ: 108 متر
 • عمر بنا: 8 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 309 اصفهان - منطقه۷ - بلوار ایمان غربی
 • قیمت: 6576000000 تومان
 • متراژ: 137 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 308 اصفهان - منطقه۷ - اشراق شمالی
 • قیمت: 5300000000 تومان
 • متراژ: 128 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 307 اصفهان - منطقه ۸ - رزمندگان
 • قیمت: 12000000000 تومان
 • متراژ: 200 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 4
 • واقع در طبقه: 1
آپارتمان کد: 306 اصفهان - منطقه۷ - اشراق شمالی
 • قیمت: 3690000000 تومان
 • متراژ: 90 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 305 اصفهان - منطقه ۸ - ۵آذر
 • قیمت: 4500000000 تومان
 • متراژ: 120 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 304 اصفهان - منطقه۷ - اشراق شمالی
 • قیمت: 5950000000 تومان
 • متراژ: 170 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 2
آپارتمان کد: 303 اصفهان - منطقه۱۴ - گل رز
 • قیمت: 4255000000 تومان
 • متراژ: 115 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 302 اصفهان - منطقه ۸ - ۵آذر
 • قیمت: 4830000000 تومان
 • متراژ: 115 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 301 اصفهان - منطقه۷ - اشراق
 • قیمت: 7425000000 تومان
 • متراژ: 135 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: 3
آپارتمان کد: 300 اصفهان - منطقه۷ - سه راه ملک شهر
 • قیمت: 3200000000 تومان
 • متراژ: 90 متر
 • عمر بنا: 10 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: چهارم