ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

همه ملک های ثبت شده در املاک ویژن266 مورد

حذف فیلترها
آپارتمان کد: 274 اصفهان - منطقه ۸ - کوجان
 • قیمت: 3500000000 تومان
 • متراژ: 100 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 273 اصفهان - منطقه۷ - آل محمد
 • قیمت: 3100000000 تومان
 • متراژ: 85 متر
 • عمر بنا: 7 سال
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 272 اصفهان - منطقه۷ - برازنده
 • قیمت: 3150000000 تومان
 • متراژ: 90 متر
 • عمر بنا: 11 سال
 • نورگیری: شرقی غربی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: چهارم
آپارتمان کد: 271 اصفهان - منطقه۷ - راز گل
 • قیمت: 5635000000 تومان
 • متراژ: 115 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 270 اصفهان - منطقه۷ - راز گل
 • قیمت: 5863000000 تومان
 • متراژ: 143 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 269 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 3420000000 تومان
 • متراژ: 90 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 268 اصفهان - منطقه۷ - گلستان
 • قیمت: 3240000000 تومان
 • متراژ: 108 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 267 اصفهان - منطقه۱۴ - بلوار ایمان شرقی
 • قیمت: 6000000000 تومان
 • متراژ: 153 متر
 • عمر بنا: 5 سال
 • نورگیری: شمالی جنوبی شرقی
 • تعداد خواب: 3
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 266 اصفهان - منطقه۷ - خردمند
 • قیمت: 2600000000 تومان
 • متراژ: 87 متر
 • عمر بنا: 1 سال
 • نورگیری: شمالی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول
آپارتمان کد: 264 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 2850000000 تومان
 • متراژ: 75 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: سوم
آپارتمان کد: 263 اصفهان - منطقه۱۴ - بعثت
 • قیمت: 2900000000 تومان
 • متراژ: 100 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی غربی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: دوم
آپارتمان کد: 262 اصفهان - منطقه۱۴ - بعثت
 • قیمت: 2604000000 تومان
 • متراژ: 93 متر
 • عمر بنا: نوساز
 • نورگیری: جنوبی غربی
 • تعداد خواب: 2
 • واقع در طبقه: اول